Szukaj
Wiosenne Wyzwanie Czytelnicze Dla Seniorów z Nagrodami!

21.03.-12.05.2023 r.

Serdecznie Zapraszamy!

Promowanie miłości do czytania i łączenie jej z pomysłami na spędzanie wiosennych popołudni, a także uważność będą przynosić korzyści przez całą wiosnę. 
Zaproś Seniorów z Twojej placówki/instytucji i weź udział  w Wyzwaniu.

Placówka/instytucja, która podjęła się wyzwania i realizowała zadania poziomu pierwszego po zakończeniu Wyzwania, otrzyma tytuł „Przyjaciela Wiosennego Czytania 2023 roku”. Zgłaszający, Zespół otrzyma Dyplom Podziękowanie za udział w Wyzwaniu. Grupa otrzyma Dyplom „Przyjaciela Wiosennego Wyzwania Czytelniczego”.

Placówka/instytucja, która podjęła się wyzwania i realizowała zadania poziomu drugiego po zakończeniu Wyzwania ma szansę na zdobycie wyjątkowej 
Nagrody specjalnej:

I miejsce - karta podarunkowa „Oko w Oko z Idolem”. 
II miejsce - Storytel (na 3 miesiące)plus książka pt. "Cuda w Kuchni' Katarzyny Bosackiej z autografem.
III miejsce - "Książki Montessori Senior", "Senior Ćwiczy Bystre Oko", "Senior Rozwija Talent Plastyczny" z autografem.

Ogłoszenie wyników Wyzwania nastąpi w dniu 16 maja 2023 r. Laureaci zostaną poinformowani o pozytywnej weryfikacji drogą mailową i telefoniczną.

Miłej lektury i powodzenia w realizacji zadań!

.

1

Krok

Warunki Uczestnictwa w Wyzwaniu:

1. Wypełnić i podpisać:
✓ Kartę Zgłoszenia (zał. nr 2), 
 wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych/RODO (zał. nr 2a),
 Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem (zał. nr 1).

2. Wysłać, w okresie trwania wyzwania, Kartę Zgłoszenia, RODO i Oświadczenie na:
 ✓  e-mail: kontakt@kuferek-inspiracji.pl 
lub do siedziby Organizatora:
✓ Fundacja Kuferek Inspiracji, ul. Głubczycka 1a, 48-100 Bogdanowice z dopiskiem: "Wiosenne Wyzwanie Czytelnicze dla Seniorów".

2

Krok

Zasady Wyzwania

I. Zadania na poziomie pierwszym:
1. Zadanie ogólne 
Zabawa polega na głośnym czytaniu  literatury oraz zbieraniu pieczątek na polach Karty  Wiosennego Czytania (zał. nr 3).
1 pole = 1  przeczytana książka. Po zebraniu 2 pieczątek zadanie wykonane!
Wybór literatury  dowolny!
2. Zadania Szczegółowe 
Zabawa polega na wykonaniu  min. 2 zadań szczegółowych, które zawarte są w Regulaminie.  Zadania mają formę propozycji, do wyboru. Można więc dostosować je do wieku, zainteresowań możliwości i potrzeb grupy oraz realizować własne pomysły zachowując przy tym myśl przewodnią Wiosennego Wyzwania Czytelniczego dla Seniorów.

II. Zadania na poziomie drugim.
Placówka/instytucja, która realizuje zadania na poziomie pierwszym może kontynuować wyzwanie na poziomie drugim i wykonać wybrane zadania specjalne, aż do momentu ukończenia Wyzwania. Uczestnik, który zdobędzie największą ilość  punktów otrzyma Nagrodę specjalną!

3

Krok

Wysłać wypełniony Formularz Sprawozdanie (zał. nr 4) z Kartą Wiosennego Czytania (zał. nr 3) na: 
✓  e-mail: kontakt@kuferek-inspiracji.pl 
lub do siedziby Organizatora.
Termin przyjmowania zgłoszeń do  15 maja 2023 r. do godziny 23.59 – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu sprawozdania/karty do Organizatora
Wiosenne Wyzwanie Czytelnicze Dla Seniorów
Regulamin
PDF
(Załącznik Nr 1)
Oświadczenie o Zapoznaniu się z Regulaminem przez Zgłaszającego
PDF
(Załącznik Nr 2 i 2a)
Karta Zgłoszenia / Zgoda RODO 
PDF
(Załącznik nr 3)
Karta Wiosennego Czytania
PDF
(Załącznik nr 4)
Formularz Sprawozdanie